mei 25, 2024

Fietsdeal 'Iedereen op de fiets' brengt organisaties samen om inclusief fietsen een duw in de rug te geven

W at als je niet kan fietsen of geen toegang hebt tot een betaalbare fiets? Voor minstens 7% van de Vlamingen is dit dagelijkse kost. Met de nieuwe fietsdeal ‘Iedereen op de fiets’ van De Grote versnelling worden alle belanghebbenden, expertise en knowhow samengebracht. Op die manier zoeken de initiatiefnemers naar mogelijke oplossingen om iedereen de kans te geven op een fiets.

In heel Vlaanderen trekken verschillende organisaties aan de kar om zo veel mogelijk mensen toegang tot fietsen te geven. Zo werden al mooie resultaten geboekt. In de fietsscholen leren mensen fietsen, in de fietsbiebs kunnen kinderen fietsen lenen en projecten zoals Velokadee bieden een abonnementsformule aan. In de meeste gevallen zijn deze projecten het resultaat van een mooi samenspel van lokale besturen, middenveld en sociale economie.

Vier pijlers

Uit de dagelijkse praktijk stellen de initiatiefnemers van de fietsdeal ‘Iedereen op de fiets’ vast dat er nog veel spelers zijn die een rol kunnen opnemen om aan de vier pijlers van inclusief fietsen te werken. Deze zijn inclusieve fietseducatie, betaalbare fietsherstellingen, veilige en betaalbare stallingen en brede
toegang tot betaalbare fietsen. "Het opzet van deze fietsdeal is om alle belanghebbenden, expertise en know-how samen te brengen en naar een gedragen set van mogelijke oplossingen te werken. Zo kunnen we inclusief fietsen een stevige duw in de rug geven. We willen op basis van beschikbare data bouwen aan een coalitie van organisaties die de fiets als inclusieve motor van verandering zien", klinkt het bij de initiatiefnemers.


Jan Christiaens, algemeen directeur Mobiel 21: “Het lerend netwerk zal participatief georganiseerd worden zodat de verschillende partners het mee vorm kunnen geven en zo innovatieve ideeën kunnen groeien. Dankzij de samenwerking in het lerend netwerk hopen we te komen tot acties die oplossingen kunnen aanreiken. Enerzijds door lokale besturen met deze concrete acties te stimuleren en ondersteunen om in te zetten op de 4 pijlers van inclusief fietsen. Anderzijds door verschillende organisaties samen te brengen en een gepaste bevraging bij bestaande fietsscholen en andere fietsinitiatieven te organiseren om zo een beter zicht te krijgen op de omvang van de problematiek en de mogelijke kansen. Zo krijg je #iedereenopdefiets.”

Financiële drempel

Liesbet Veulemans, projectmedewerker Avansa regio Antwerpen: “Men gaat er vaak van uit dat iedereen kan fietsen, maar in de realiteit merken we dat dit toch niet voor iedereen even evident en eenvoudig is. Kunnen fietsen is soms nog niet eens de grootste drempel! Vaak speelt het financiële ook een grote rol. Een fiets kopen en onderhouden vraagt immers veel extra’s die er niet zijn op het einde van de maand. Iedereen op de fiets wil zeggen dat je alle aspecten van het fietsen in het vizier moet hebben, niet alleen inzetten op het leren fietsen of het helpen bij de aankoop van een fiets. Belangrijk is ook te zorgen voor alles wat er nadien komt: waar kan ik naartoe om mijn fiets betaalbaar te laten herstellen of waar kan ik mijn fiets veilig stallen. Anders riskeer je van de lust van het fietsen de last te maken van (weer) iets wat niet gelukt is.”