mei 25, 2024

De overheid gaf in 2020 maar liefst 17.000 euro per gezin méér uit dan het binnen kreeg

H et begrotingstekort van ons land bedroeg vorig jaar maar liefst 42,3 miljard euro. Dat is 17.000 euro per gezin, of 8.500 euro per beroepsactieve inwoner.

Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank van België. 

Je kan dat grote tekort aan de coronacrisis wijten, maar ons land heeft élk jaar centen tekort. Elke keer ons land tekort heeft, leent het centen bij. De overheidsschuld bedraagt intussen zo’n 515 miljard. Dat is zo’n 206.000 euro per gezin of 103.000 euro per beroepsactieve inwoner.

Het hoeft niet gezegd dat dat een diepe put is waar we niet meer op één generatie uit zullen raken. De staat zou misschien hogere belastingen kunnen heffen, maar erg veel marge zit daar niet meer op. België staat nu al in de top 5 van de wereld als het op belastingdruk aankomt.

België staat ook in de top 5 staan qua overheidsuitgaven, dat zou misschien een eerste punt zijn waar België geld zou kunnen vinden. Ons land telt bijvoorbeeld maar liefst 850.000 ambtenaren, die dus door de pakweg 4.150.000 andere beroepsactieve inwoners worden betaald.