mei 25, 2024

Drie rotspinguïns geboren in Pairi Daiza: zo zag hun eerste plons eruit

E r zijn drie rotspinguïns geboren in Pairi Daiza. Het gaat om een kwetsbare diersoort. Het dierenpark kreeg eieren van een Frans dierenpark, en liet ze uitbroeden in hun broedmachine. Sinds kort kunnen ze bewonderd worden door het publiek.

Het zijn de eerste pinguïns van die soort die Pairi Daiza een thuis mag geven. In juli 2021 heeft Pairi Daiza eieren ontvangen van Marineland in Frankrijk. Deze eieren werden toevertrouwd aan het park in het kader van een EEP-programma (European Endangered Species Program, gecoördineerd door de European Association of Zoos and Aquaria).

“Met een gemiddelde hoogte van 55 cm en een gewicht van 2 tot 4 kg is de rotsspringer een van de kleinste pinguïnsoorten”, zegt communicatieverantwoordelijke Claire Gilissen . “Zijn naam heeft hij te danken aan zijn behendigheid om zich met sprongen over steile rotsen te verplaatsen. Er zijn 7 soorten rotspinguïns, die alle gekenmerkt worden door de aanwezigheid van een geelkleurige kuif aan weerszijden van de kop.”

Pairi Daiza

De in Pairi Daiza geboren ondersoort is afkomstig uit gebieden ongeveer 2.000 km ten zuidoosten van Zuid-Afrika. In het wild is de populatie in de afgelopen 30 jaar met 30% afgenomen. Ze worden door de Internationale Unie voor het behoud van de Natuur dan ook als kwetsbaar geclassificeerd.

Klimaatveranderingen

Daar zijn vele redenen voor: aantasting van het territorium door de mens, verschuivingen in de beschikbaarheid van voedsel als gevolg van klimaatveranderingen, olieverontreiniging, intensieve visserij en het introduceren van andere diersoorten door de mens. De IUCN telt 2,5 miljoen rotspinguïns, waaronder 844.000 van de ondersoort die nu in Pairi Daiza leeft (Eudyptes Chrysocome filholi).

Pairi Daizai: Na tien dagen met een spuitje te zijn gevoederd, waren ze klaar om kleine stukjes vis te eten

“Om hen alle kansen te geven, werden de eieren in de broedmachine gelegd van het Centrum voor het behoud van bedreigde vogelsoorten van Pairi Daiza. Na dertig dagen broeden bij 36° C, braken de kuikens moedig door hun schaal. Elk kuiken woog ongeveer zestig gram. Na tien dagen met een spuitje te zijn gevoederd, waren ze klaar om kleine stukjes vis te eten.”

Videobewaking

De verzorgers zorgden 7 dagen op 7 voor hen met videobewaking 24 uur per dag. “ Dankzij deze inspanning wogen de drie rotspinguïns 700 gram toen ze een maand oud waren. Ze waren klaar om naar de binnen- en verzorgingsruimtes van de Pinguïngrot te gaan, die zich in hart van The Land of the Cold bevinden. Ze kregen er bijna 4 maanden de tijd om zich te acclimatiseren en er te leren zwemmen. Met een gewicht van ongeveer 2 kilogram vandaag, zijn ze klaar om de twaalf ezelspinguïns (Pygoscelis papua) te ontmoeten die sinds februari 2021 in de Pinguïngrot leven.”

Voor wie nog hoopt op nieuwe nakomelingen: elk ei dat in Pairi Daiza aankwam, kwam van een ander koppel pinguïns. De drie rotspinguïns van Pairi Daiza hebben dus niet dezelfde genetische samenstelling.

Hun geslacht is nog niet bekend. In de komende dagen zal het publiek de mogelijkheid krijgen te stemmen over hun namen.

Alle beeldmateriaal komt van Pairi Daiza.

Pairi Daiza: een kuiken van een week oud.

Pairi Daiza: De in Pairi Daiza geboren ondersoort is afkomstig uit gebieden ongeveer 2.000 km ten zuidoosten van Zuid-Afrika.