juli 18, 2024

Enkel vaccinatie 'aanbevolen' voor kinderen met onderliggende aandoeningen

D e Hoge Gezondheidsraad van ons land beveelt de vaccinatie tegen corona enkel aan bij kinderen tussen 5 en 12 jaar, als ze onderliggende aandoeningen hebben. Voor de andere kinderen stelt het dat de vaccins ‘vrijblijvend ter beschikking gesteld worden’ en dat kinderen niet beperkt mogen worden in het openbare leven, op basis van hun vaccinatiestatus.

Het EMA, dat is het Europees geneesmiddelen bureau, stelt dat de voordelen van kinderen tussen 5 en 11 jaar oud groter zijn dan de risico’s, ‘in het bijzonder voor de kinderen die een groter risico lopen om zwaar ziek te zijn van corona’. Na dat ‘groen licht’ besloot de overheid van start te gaan met de massale vaccinatie van kinderen in die leeftijdsgroep.


Nochtans beveelt de Hoge Gezondheidsraad géén vaccinatie aan voor álle kinderen. Het ‘mag’, maar de aanbeveling luidt ietwat anders. “Gezonde kinderen tussen 5 en 11 jaar hebben een heel kleine kans om zwaar ziek te zijn van corona, en in het ziekenhuis of zelfs op Intensieve Zorgen te belanden”, staat te lezen in het rapport van de Hoge Gezondheidsraad. “Kinderen met onderliggende aandoeningen hebben 12 keer meer kans om in het ziekenhuis te belanden, en 19 keer meer dat ze Intensieve Zorgen nodig hebben.”


De bijwerkingen voor vaccins bij kinderen zijn gelijkaardig aan die bij de oudere leeftijdsgroep, vanaf 12 jaar. Het gaat onder meer over pijn op de injectieplek, moeheid, hoofdpijn, spierpijn, rillingen. “De bijwerkingen zijn echter mild of matig, en verbeteren normaal na een paar dagen na de vaccinatie.”

Studies over zeldzame bijwerkingen nadat grote groepen gevaccineerd werden, zijn schaars. Data uit landen waar de massale vaccinatie van die jonge groepen, Israël en de VS, gestart is, wordt geëvalueerd


“Studies over zeldzame bijwerkingen nadat grote groepen gevaccineerd werden, zijn schaars. Data uit landen waar de massale vaccinatie van die jonge groepen, Israël en de VS, gestart is, wordt geëvalueerd”, klinkt het nog verder. Het verwijst verder nog dat er belangrijke kennis ontbreekt en onzekerheden zijn rond onder meer myocarditis en pericarditis bij massale vaccinatie, omdat de gegevens daarover nog schaars zijn op dit moment. Wel noemt het de vaccinatie bij kinderen wel nog nuttig, omdat het kan helpen om scholen open te houden, en quarantaineperiodes in te korten.


De uiteindelijke aanbeveling luidt dat vooral de volwassenen gestimuleerd moeten worden om zich te laten vaccineren, met een booster, en dat het vooral kinderen met onderliggende aandoeningen zijn die zich moeten laten inenten. Kinderen tussen 5 en 11 jaar die geen onderliggende aandoeningen hebben, moeten ‘gemakkelijk de kans krijgen om zich te laten inenten, op vrijwillige basis’.

Het stelt ook nog dat kinderen niet beperkt mogen worden in het openbare leven, op basis van hun vaccinatiestatus.

Er moet daarbij duidelijk informatie gegeven worden aan het kind en zijn ouders, voor het vaccin wordt toegediend, over de voordelen op persoonlijk en sociaal vlak. Het stelt ook nog dat kinderen niet beperkt mogen worden in het openbare leven, op basis van hun vaccinatiestatus. De Hoge Gezondheidsraad benadrukt ten slotte dat de inenting van volwassenen altijd voorrang moet krijgen bij de organisatie van de vaccinatie.